De nummer 1 software voor het beheren van een motorclub

SportEasy is het hulpmiddel dat het leven van motorclubleiders vereenvoudigt.

Enkele sleutelcijfers

150 000

Actieve teams

3 000 000

Tevreden gebruikers

15 000 000

Beheerde evenementen

Er is een voor en na SportEasy!

SportEasy Club really took us a step further. Before using it, things were going all over the place, between messages, last minute changes or paying dues. Now everything is managed on SportEasy Club.

Andy Fournié
Motorcycling club president

It’s great to finally have an app dedicated to our group. And players love finding photos and videos taken by parents after competitions.

Lénaïc Martins
Motorcycling Coach

Verbeter de communicatie binnen uw motorclub

SportEasy maakt de interne communicatie tussen leden van een sportvereniging eenvoudiger. Dankzij de ingebouwde berichtenservice kunnen clubleiders berichten sturen naar elk lid (een coach, een speler, een ouder), naar een specifieke groep of naar alle leden tegelijk. Dit betekent dat er geen behoefte meer is aan andere applicaties voor communicatie zoals voorheen gebruikt werd.

Einde aan de Excel-spreadsheets in alle richtingen!

SportEasy Club is een software die clubbestuurders in staat stelt om alle gegevens van hun leden up-to-date op één plek te hebben. Alle relevante informatie, van medische certificaten tot licentienummers, is aanwezig. De functionaliteit van het Clubbestand maakt een geavanceerde gegevensverwerking mogelijk. Ze kunnen dus nu afstand doen van Excel-spreadsheets en andere gedecentraliseerde tools. Met SportEasy Club kunnen clubbestuurders efficiënter en georganiseerder werken, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan de ontwikkeling van hun Motocyclisme-groep.

Beheer je een team?

Met SportEasy, besteed je meer tijd aan het beleven van je passie dan aan het organiseren van je groep, ongeacht je sport.

Voorzie al uw leden van de applicatie van uw club

SportEasy Club is de applicatie voor clubmanagers, maar ook voor de rest van de club. Alle leden – coaches, spelers en ouders van spelers – gebruiken de clubapplicatie om hun sportieve dagelijkse leven te organiseren. Dit verandert hun leven op vele gebieden: tijdwinst, vereenvoudigde organisatie en communicatie, versterking van de clubgeest, enz.

Optimaliseer het beheer van clubfinanciering

SportEasy Club is de favoriete applicatie van clubbestuurders en penningmeesters om een motorclub te beheren. Met de Collectes functionaliteit helpt de applicatie hen om de clubinkomsten te vergroten en de financiën eenvoudiger te beheren. Ze kunnen hiermee betalingen van leden verzamelen voor contributie, sportkampen, uitrusting bestellingen, en meer. Bovendien kunnen amateurclubs hun sponsors ook promoten op SportEasy, de applicatie waarop alle leden dagelijks inloggen.

Clubbeheerfuncties

Vind alle functies waar uw Technisch Directeuren, Categorie Managers, Schatbewaarders en Secretarissen binnenkort niet meer zonder kunnen.

Op zoek naar een andere sport?